کیفیت و باورهای ما « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

کیفیت و باورهای ما

۱۸ بهمن ۱۳۹۴//بدون نظر

ما بر این باوریم که مرغداران عزیز به اهمیت بسیار زیاد تغذیه واقف هستند و با تبلیغات صرف نمی توان محصولات تولیدی یک شرکت را به مرغداران عرضه کرد . به بیان دیگر کیفیت ملاک انتخاب خواهد بود نه تبلیغات چرا که قضاوت در رابطه با کیفیت دان و کنسانتره امکان پذیر نیست مگر با ارزیابی عملکرد گله ، پس فقط برای یکبار و فقط در یک سالن از محصولات شرکت کیمیا پروتئین آسیا استفاده کنید تا خودتان تفاوتها را لمس کنید .