کنسانتره « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

کنسانتره

۱۸ بهمن ۱۳۹۴//بدون نظر
نام محصول سن میزان مصرف
کنسانتره A 2.5 درصد ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم
کنسانتره B 2.5 درصد ۲۰ روزگی تا کشتار
کنسانتره A 5 درصد ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم
کنسانتره B 5 درصد ۲۰ روزگی تا کشتار