نمایندگی « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

نمایندگی

۲۱ بهمن ۱۳۹۴//بدون نظر

در صورت تمایل به داشتن نمایندگی شرکت کیمیا پرونئین آسیا با شماره ۰۹۱۲۳۳۲۰۴۶۴ تماس حاصل نمایید .